the GazettE

TopLyrics

Cassis
Agony
Barrette
Calm Envy (English) Lyrics
Defective Tragedy
Filth In The Beauty
Ganges Ni Akai Bara
Hana Kotoba (English)
Ibitsu
Juunanasai
Kago No Sanagi
Last Bouquet
Machibouke No Kouen De (English)
Nakigahara
Okuribi
Pledge
Ray
Saraba
Taion
Uncertain Sense
Vortex
Wakaremichi
Yoin
Zakurogata No Yuuutsu