DAKILANG LAHI LYRICS - CIARA SOTTO
lyricsfull.com/read/c/ciara-sotto-lyrics/dakilang-lahi-lyrics.html
Dakilang lahi, na sa 'yong tangi Pag-ibig ko, Inang Bayan... Isinumpa ko, o Pilipino Gagaling ang sugat ng 'yong nakaraan... [REFRAIN] Nang pahiran ko luha ng 'yong puso, Ay natayong muli ...

TAGUMPAY NATING LAHAT LYRICS - LEA SALONGA
lyricsfull.com/read/l/lea-salonga-lyrics/tagumpay-nating-lahat-lyrics.html
(gary granada) Ako'y anak ng lupang hinirang Kung saan matatagpuan Ang timyas ng perlas ng silangan Nagniningning sa buong kapuluan Taglay ko ang hiwaga ng silangan At saan mang bayan o lung...